Privacy Statement

Privacy Statement

Postma interieur, gevestigd aan de Oosterstraat 11, 9203 BA Drachten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacystatement.

Doelen van de verwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de klantenadministratie, informatieverstrekking en de verkoop van een artikel in onze webshop. Deze verwerkingen zijn nodig om u van dienst te kunnen zijn.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Vanwege bovenstaande doelen verwerken wij de volgende persoonsgegevens: naam, geslacht, adres, telefoonnummer,  e-mailadres en bankrekeninggegevens. Van leden boven de 16 jaar vragen wij een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Hierbij hebben we het BSN niet nodig.

Met wie we persoonsgegevens delen
Voor het uitvoeren van bepaalde diensten delen wij uw gegevens met derden. Dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld. In andere gevallen delen wij uw persoonsgegevens niet.

Hoelang we persoonsgegevens bewaren
Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang dat noodzakelijk is.

Hoe wij de persoonsgegevens beveiligen
Postma interieur neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. Hiervoor worden passende maatregelen genomen. Wij willen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegengaan. Wanneer u denkt dat wij uw persoonsgegevens niet goed beveiligd hebben of wanneer u een signaal ziet van misbruik, kunt u contact met ons opnemen via info@postmainterieur.nl.

De rechten die je hebt
Inzien of meenemen
U kunt ons vragen welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd en of u deze mag inzien. In bepaalde gevallen kunt u uw persoonsgegevens opvragen en meenemen. Dit geldt voor elektronische gegevens die u zelf aan ons hebt gegeven.

Wijzigen of wissen
Wanneer u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig verwerken of u vindt het niet nodig dat bepaalde gegevens zijn verwerkt, dan kunt u een verzoek tot wijzigen, aanvullen of verwijderen indienen. U kunt ook vragen het gebruik van de gegevens te beperken.

Bezwaar indienen
U kunt bezwaar indienen tegen het verwerken van bepaalde persoonsgegevens of tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing en/of profiling.

U kunt een beroep doen op je rechten via info@postmainterieur.nl. Wij kunnen een dergelijk verzoek alleen in behandeling nemen als u bij uw verzoek een kopie van een geldig legitimatiebewijs meestuurt. Om identiteitsfraude te voorkomen, vragen wij om het BSN-nummer (op 2 plaatsen) en de foto door te krassen. U kunt hiervoor ook de app van de Rijksoverheid gebruiken. In sommige gevallen mogen wij uw verzoek weigeren. U ontvangt van ons zo snel mogelijk, maar binnen 30 dagen, een reactie.

Als u een klacht hebt over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens, heeft u de mogelijkheid om deze in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit kan via deze link.

Wijzigingen
Op onze website zal steeds de meest recente versie van de privacyverklaring worden opgenomen. Wij raden u daarom aan de verklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zullen we er alles aan doen om u zo goed mogelijk te informeren, bijvoorbeeld per e-mail of door een mededeling op de website.